خرید کتاب Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components :

[ad_1]

این کتاب نتایج پروژه تحقیقاتی اروپا “دستگاه های هوشمند برای تولید اجزای کم سختی” (INTEFIX) را خلاصه می کند. ساختار این کتاب زیر پروژه های اختصاص داده شده به مطالعات موردی را در سناریوهای “ارتعاشات” ، “تغییر شکل ها” و “موقعیت یابی” دنبال می کند. پروژه INTEFIX با توسعه و تجزیه و تحلیل چندین نمونه نمونه از تجهیزات هوشمند ، سازگار با سنسورها و محرک ها برای بستن قطعات حساس در ابزارهای برش ، سروکار دارد. بنابراین ، این کتاب نمای کلی از این زمینه نوآورانه فناوری را ارائه می دهد. نیازهای موردی شرح داده شده و رویکردها و راه حل های فن آوری معرفی شده است. علاوه بر این ، روش های ابتکاری برای طراحی و بهینه سازی دستگاه های هوشمند ارائه شده است.

[ad_2]

کتاب Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components :