خرید کتاب Intelligent Systems Technologies and Applications :

[ad_1]

این کتاب مقالات پس از کنفرانس با دقت اشاره شده از سومین سمپوزیوم بین المللی فناوری ها و برنامه های سیستم های هوشمند (ISTA’17) ، 13-16 سپتامبر 2017 ، مانیپال ، کارناتاکا ، هند. همه مشارکت ها بر اساس اهمیت ، تازگی و کیفیت فنی آنها ارزیابی شد. این قانون شامل 34 سند است که برای ارائه در سمپوزیوم انتخاب شده است.

[ad_2]

کتاب Intelligent Systems Technologies and Applications :