خرید کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective

[ad_1]

این جلد مروری جامع بر نقش دولت های محلی در سراسر جهان در مدیریت ارتباط بین مهاجرت ، ادغام و توسعه دارد. با استفاده از مطالعات موردی از شمال و جنوب جهان ، این کار تطبیقی ​​شکافی را در ادبیات موجود پر می کند که بیشتر در مورد مهاجرت متمرکز شده است ، زیرا شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی با آن روبرو هستند. بعلاوه ، این بحث با مقایسه تجربیات شمال اروپا با نگرش ها و استراتژی های مشاهده شده در کشورهای فرستنده ، بحث کنونی را گسترش می دهد. به وضوح نشان می دهد که تحرک بین المللی به یک موضوع جهانی برای شهرهای هر دو انتهای طیف مهاجرت تبدیل شده است. این کار پیشگامانه منبع ارزشمندی را برای دانشجویان و دانش پژوهانی که در علوم اجتماعی ، سیاست های عمومی و زمینه های توسعه فعالیت می کنند ، فراهم می کند. و همچنین متخصصان و سیاست گذاران.

[ad_2]

کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective