خرید کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016

[ad_1]

این کتاب بر روی فناوری های پیشرفته مرتبط با پیشرفت در محاسبات نرم ، سیستم های هوشمند و برنامه ها متمرکز است. مجموعه مقالات 2016 ASISA کار جدید و بدیعی را در زمینه محاسبات نرم ، سیستم ها و برنامه های هوشمند توسط متخصصان و محققان تازه کار ارائه می دهد. اینها فناوری های پیشرفته ای هستند که در زمینه های مختلف کاربرد فوق العاده ای دارند. در این مقاله بسیاری از مسائل پیچیده دنیای واقعی بحث شده است که با روشهای سنتی ریاضی نمی توان به راحتی آنها را کنترل کرد. با تکنیک های محاسبات نرم می توان به حل دقیق مشکلات موجود رسید. محاسبات نرم مجموعه ای از تکنیک های محاسباتی است که از الگوریتم های تکاملی ، الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت ، الگوریتم های الهام گرفته از زیست ، شبکه های عصبی و منطق فازی الهام می گیرند.

[ad_2]

کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016