خرید کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :

[ad_1]

این کتاب بی نظیر رویکردی مسئله دار برای مطالعه اقتصاد اینترنت دارد که شامل ارزیابی تناقض آن با اقتصاد کلاسیک ، تحلیل و توصیف چگونگی رشد اقتصاد اینترنت در روسیه مدرن است. نویسندگان معنی و اصول اساسی آن را مطالعه می کنند ، عواملی را که بر عملکرد و توسعه آن تأثیر می گذارند ، بحران اقتصاد اینترنت را تجزیه و تحلیل می کنند و تجزیه و تحلیل مقایسه ای از اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک را انجام می دهند. این کتاب در درجه اول برای فارغ التحصیلان ، مربیان و محققانی است که اصول اقتصاد کلان مدرن را مطالعه می کنند. بر اساس نتیجه گیری و نتایج ارائه شده در اینجا ، آنها قادر به ایجاد مطالعات علمی خود خواهند بود. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک به شما امکان می دهد تا ویژگی ها و چشم اندازهای توسعه را شناسایی کرده و برای مدیریت بسیار موثر سیستم های اقتصادی مدرن توصیه هایی ارائه دهید.

[ad_2]

کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :