خرید کتاب Introduction to Earnings Management :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی جامع و به روز از نظریه و ادبیات مدیریت درآمد را در اختیار محققان و محققان قرار می دهد. در حالی که س questionsالات جدیدی را برای تحقیق در آینده ایجاد می کند ، این کتاب همچنین می تواند برای سایر طرفهایی که در تصمیم گیری مانند تنظیم کننده ها ، سیاست گذاران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و دروازه بان ها ، مانند حسابرس و تحلیل گر ، به گزارشگری مالی اعتماد می کنند ، مفید باشد. این کتاب به طور خلاصه ادبیات موجود را ارائه می دهد و بینش جدیدی را در زمینه های تحقیقاتی مانند تفاوت بین مدیریت سود ، کلاهبرداری ، کیفیت درآمد ، مدیریت برداشت و مدیریت انتظار ارائه می دهد. معامله بین فعالیتهای مدیریت درآمد ؛ اقدامات ویژه مدیریت سود ؛ و طبقه بندی منطق مدیریت سود بر اساس یک چارچوب نظری کامل.

[ad_2]

کتاب Introduction to Earnings Management :