خرید کتاب Introduction to Python for Engineers and Scientists : Open Source Solutions for Numerical Computation

[ad_1]

با استفاده از این آموزش مختصر و عملی متمرکز بر کدگذاری برای یادگیری مفاهیم ، با اصول پایتون برای محاسبات مهندسی و علمی آشنا شوید. مقدمه پایتون برای مهندسین صنعت ، محققان و دانشجویانی که به دنبال راه حل های منبع باز برای محاسبه عددی هستند مفید است. در این کتاب شما با انجام کار ، اجتناب از اصطلاحات فنی یادگیری مفاهیم را یاد خواهید گرفت. ابتدا می بینید که چگونه ریاضیات پایه را انجام دهید ، و با پیشرفت در مباحث پیشرفته ، به تدریج پیچیدگی های فنی را جذب کنید. در کل ، زبان ساده نگه داشته می شود تا اطمینان حاصل شود خوانندگان در تمام سطوح می توانند مفاهیم را درک کنند. شما اصول زبان برنامه نویسی پایتون را درک خواهید کرد پایتون را در پروژه های برنامه نویسی محاسباتی عددی در مهندسی و علوم اعمال کنید درباره سبک زندگی پایتونیک استفاده کنید انواع داده ها ، عملگرها و آرایه ها را چاپ کنید برای تجسم کار با توابع و حلقه

[ad_2]

کتاب Introduction to Python for Engineers and Scientists : Open Source Solutions for Numerical Computation