خرید کتاب Introduction to Wind Energy Systems : Basics, Technology and Operation

[ad_1]

این مونوگرافی نیاز خوانندگان علاقه مند به مبدل های برق بادی را برطرف می کند. نویسندگان موفق شدند تعادل بین ارائه مختصر مطالب و کتاب مفصلی را برای متخصصان این حوزه برقرار کنند. این کتاب جنبه هایی مانند طراحی و چالش های فنی مبدل های باد را شامل می شود ، اما همچنین موضوعات سیاست و ملاحظات ارزیابی چرخه زندگی را نیز شامل می شود. طی چند دهه گذشته ، رشد در بخش انرژی بادی فوق العاده ترین در میان منابع انرژی تجدیدپذیر بوده است. در این زمینه ، تقریباً به طور جهانی شناخته شده است که انرژی باد مطمئناً می تواند نقش مهمی در تضمین آینده پایدار داشته باشد. این مبحث بسیار میان رشته ای است و برای افراد غیر متخصص به یک قالب قابل دسترسی نیاز دارد. از این رو ، این نسخه جمع و جور برای بسیاری از دانشجویان و متخصصانی که قصد مطالعه مختصر درباره انرژی باد را دارند مناسب است.

[ad_2]

کتاب Introduction to Wind Energy Systems : Basics, Technology and Operation