خرید کتاب Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه سازمان های عمومی و سازمان های غیر انتفاعی (NPO) می توانند در حل مشکلات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته همکاری ، نوآوری و موثرتری داشته باشند. “نوآوری اجتماعی” ، به رهبری کارآفرینان اجتماعی و / یا بنگاه های اجتماعی ، در اواخر دهه 1990 ظهور کرد و در دهه 2000 گسترش یافت. همانطور که غرب با شکست مدیریت مواجه شد ، تقاضا برای شرکت ها مسئولیت اجتماعی بیشتری را به عهده بگیرند. بر اساس تحقیقات شدید در مورد فرآیندهای نوآوری اجتماعی در سطح شهرداری و جامعه در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب عوامل موثرترین و کارآمدترین نوآوری های اجتماعی را تحلیل کرده است.

[ad_2]

کتاب Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan