خرید کتاب La Bande des Quatre T. 1

[ad_1]

چهار دستیار مانیتور در یک اردوی تابستانی از اواخر تابستان احساس بسیار تنهایی کرده اند. کسالت آغاز می شود و میل به یافتن خود در قلب همه است. و در آنجا ، یک سری ایمیلهای ناگسستنی آغاز می شود که در آن ما ارتباطاتی را که این شخصیتها ، احساسات ، اضطرابها و همبستگی آنها را متحد می کند ، خواهیم آموخت. یک رمان بی نظیر. سبکی به شکل ایمیل. علاقه مانند یک رمان پایدار است. داستانی از پرواز زیاد. جوایز و نامزدها: 2017 – جایزه 2 جوایز ارتباطات و جوانان

[ad_2]

کتاب La Bande des Quatre T. 1