خرید کتاب La Bande des Quatre T. 2

[ad_1]

لیدی باگ پاره شده است: آیا شما تابستان را در اردوگاه می گذرانید یا در تئاتر کارورزی می کنید؟ تئاتر شور اوست. اما زمینه … Pinotte ، Ringo و Spatula است. آیا دوستانش باعث می شوند که او انتخاب کند کدام طرف را انتخاب کند؟ آیا او مجبور است برای تصمیم گیری به یک خاله مرده که اویجا با او تماس گرفته اعتماد کند؟ آیا اسپاتولا ، رینگو و پینوت منتظر ما هستند؟ بکوب ، بزن ، بکوب … باند چهار برگشته است!

[ad_2]

کتاب La Bande des Quatre T. 2