خرید کتاب La barca nostra : Le temps des larmes – Récits d'exil

[ad_1]

عزیز و رامسی از کشور خود ، اریتره ، که به یک اردوگاه کار اجباری بزرگ تبدیل شده است ، فرار کردند. رامسی شاعر است. او بروشور نوشت. پس از یک سفر طولانی ، او به همراه شریک زندگی و پسرش در سوئیس اقامت گزید. عزیز همچنین در سفر تبعید آغاز می شود که طی آن با سایر تبعیدی ها دیدار می کند. این مورد یوسف است که پدربزرگ و مادربزرگ یهودی او توسط نازی ها منقرض شد. یا کاسا ، تنها بازمانده خانواده اش پس از قتل عام توتسی ها توسط هوتوها در رواندا. عزیز ، رامسی ، جوزف ، کاسا … همه به موسیقی آونگ گوش می دهند که حرکت زمان بین لنگر انداختن و پاره شدن را نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب La barca nostra : Le temps des larmes – Récits d'exil