خرید کتاب La Beauté sûre de nos vies

[ad_1]

پس از مرگ غیرمنتظره کریستین ، زندگی آنتوان فرو می پاشد. اگر همسری بیوه و مضطرب و تحت تعقیب اشباح خود باشد ، تعادل خود را از دست می دهد. کم کم نیاز به درک او را آزار می دهد. خانه زیبای پدر و مادر کریستین چه رازهایی را پنهان می کند؟ نورا چه نقشی بازی می کند؟ و کریستین واقعاً چه کسی بود؟ آنتوان تا کجا خواهد فهمید؟

[ad_2]

کتاب La Beauté sûre de nos vies