خرید کتاب La renaissance de la terre-mère : Roman d'aventures

[ad_1]

در سپیده دم جنگ جهانی سوم که می توانست زمین را نابود کند ، محافظ زمین مادر بزرگ به زندگی انسان ها پایان می دهد و برای حفظ حیوانات و پادشاهی های گیاهی و بهبود سیاره فقیر ، مخلوقات آنها را نابود می کند. از روی سخاوت ، به برخی فرصت دوم می دهد. با این حال ، آنها برای زنده ماندن مجبور به پیمان ثابت شده خواهند بود. آیا مردان قادر به بازگشت به آغاز بشریت و بازسازی زمین خواهند بود؟ نویسنده Evelyne Mouchart در سال 1966 در شارلوا به دنیا آمد. او از سال 2016 در فرانسه زندگی می کند و به عنوان دستیار اداری در بلژیک کار می کند. مادر دو دختر ، او عشق خود را به زبان فرانسوی متحد دنیای نوشتن می کند.

[ad_2]

کتاب La renaissance de la terre-mère : Roman d'aventures