خرید کتاب La rentrée de Tom, bébé secoué : Littérature jeunesse

[ad_1]

یک داستان ساده و حساس ، برای برانگیختن و بیش از هر چیز سندرم کودک متزلزل را برای کودکان درگیر در این فاجعه به روشی مهربان و روشن توضیح دهید. تام ، پسر 6 ساله ، اولین روز مدرسه خود را در کلاس CP مسلح به عصا می گذراند. روزی مانند این کودک متزلزل در 4 ماهگی. واکنش سایمون و سایر دانشجویان وقتی او را می بینند چگونه خواهد بود؟ تام پذیرفته خواهد شد پشتیبانی و ابزاری برای همه در دسترس است: والدین ، ​​بستگان ، افراد حرفه ای برای بیان سخنان غیر قابل بیان و پیام پیشگیری.

[ad_2]

کتاب La rentrée de Tom, bébé secoué : Littérature jeunesse