خرید کتاب La République de Cordoue

[ad_1]

‘من اندلس هستم. روزگاری ، در کوردوبا ، یک کنیسه آجر قرمز وجود داشت که بزرگ شده و قبل از تبدیل شدن به کلیسای جامع بدون تغییر در آن ، به یک mezquita تبدیل شده بود. ساکنان کشور من خوش شانس هستند که همزمان مسیحی ، مسلمان و یهودی هستند. کوردوبا در خاستگاه بشریت است ، بخش بزرگی از اعتقادات این کره خاکی را متمرکز کرده است و به همین دلیل یک راز به ساکنان آن می دهد. من امروز عصر شما را به قصد گفتن در مورد آن دعوت کردم. آیا دوست دارید آن را به اشتراک بگذارید؟ ”

[ad_2]

کتاب La République de Cordoue