خرید کتاب La Rose du ciel 2

[ad_1]

گل آسمان از مأموریت خود به قطب شمال بازگشت ، بلافاصله به اوتاوا پرواز می کند ، جایی که اولین تماس با تمدن فرازمینی در آنجا اتفاق افتاده است. Sar-Nek ، ساکن کره زمین Krymur ، اعلام کرد که می خواهد به عنوان راهنما برای انسان ها باشد و به آنها وسیله ای برای رهایی خود بدهد. اهداف بازدید کننده نجیب به نظر می رسد ، اما ماریا تمایلی ندارد که مراقب خود باشد. او نمی تواند در صحت وعده های سر نک در مورد پیشرفت شک کند. زن جوان آماده دفاع از منافع همشهریان خود در برابر هر نوع خطری است ، خواه از فضا ناشی شود یا … از خودش.

[ad_2]

کتاب La Rose du ciel 2