خرید کتاب La Science au présent 2020 : Une année d'actualité scientifique et technique

[ad_1]

در قلب اخبار علمی امروز شیرجه بزنید! برجسته ترین اخبار علمی سال 2019 را زنده کنید! به نوبه خود ، علوم و فنون شگفت آور ، مهیج یا نگران کننده ، اما همیشه جذاب ، در مرکز زندگی روزمره ما قرار دارند.

[ad_2]

کتاب La Science au présent 2020 : Une année d'actualité scientifique et technique