خرید کتاب La vie de corsaire : Roman maritime et colonial

[ad_1]

از رد بریتانی تا گوادلوپ ، این رمان از لوئیس ریبو زندگی افراد خصوصی و همچنین کارخانه های کاشت و بردگان آنها را در یک دوره تاریخی بخصوص آشفته آشکار می کند. نبردهایی که در دریا و خشکی مشخص می شوند ، تحت تأثیر خشونت هایی است که نویسنده با دقت بسیار زیادی در مناظر انجام می دهد. اپیزودهای یک شخصیت کمیک یا احساسی متن را سبک می کند و به ریبو اجازه می دهد چند پرتره منفرد بکشد.

[ad_2]

کتاب La vie de corsaire : Roman maritime et colonial