خرید کتاب La vie et les traditions à Diamakani : Pays sénoufo

[ad_1]

امروزه ، آداب و رسوم آفریقا به طور کلی به نفع تمدن های جهان به اصطلاح مدرن کاهش می یابد. این استهلاک ارزش های اجدادی نتیجه آسیب زایی غفلت ، خودفراموشی و کنار گذاشتن سنت های ما ، مبانی آموزش در کشور سنوفو را به همراه داشته است. این کتاب یادآوری متراکمی از شیوه های مرسوم مردمان سنوفو است. سپس خواننده می تواند محیط زندگی جمعیت دیاماکانی را قبل از ادغام در جهان فرهنگی-اجتماعی معصوم و پیچیده ساکنان ، از بدو تولد تا مرگ و بعد از آن ، کشف کند.

[ad_2]

کتاب La vie et les traditions à Diamakani : Pays sénoufo