خرید کتاب La ville sensible

[ad_1]

حواس ، درک صمیمی و جمعی ما از فضای شهری را شکل می دهد. آیا این به نوبه خود منعکس کننده آرزوها ، انتظارات و احساسات شهروندان و کاربران است؟ آیا طرح یا مدیریت به احساسات مثبت ، شهرنشینی ، اعتماد ، شادی و سرگرمی کمک می کند؟ غالباً برنامه ریزی شهری به اصطلاح مدرن ، پیوند با حواس ، زندگی جمعی ، حافظه زمان ، طبیعت را به نفع محاسبه و “کل آنی” نادیده گرفته است. با این حال ، این شهر فقط ریاضیات در عصر هوش مصنوعی یا “هوشمند سازی” نیست. بسیاری از زمینه های دیگر شهر را تحت تأثیر قرار داده و از طریق رویکردهای جدید توسعه می دهند. این مباحث در اینجا توسط متخصصانی از گوشه و کنار اروپا و کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرند.

[ad_2]

کتاب La ville sensible