خرید کتاب L'audition colorée et les synesthésies : Oeuvres choisies VIII (1891-1894) – Alfred Binet

[ad_1]

تاکنون به اندازه کافی تأکید نشده است که آلفرد بینه (1857-1911) در پایان قرن نوزدهم در اولین عصر طلایی مطالعات سینتستیک ، یک بازیکن اصلی بود. هم افزایی “گراف رنگی” که امروزه همچنان گسترده ترین شکل باقی مانده است ، منجر به درک رنگ ها ، صداها ، حروف یا اعداد می شود. در طول قرن نوزدهم ، این شکل از همزیستی “شنوایی رنگی” نامیده می شد. با توجه به مطالعه پدیده های خارق العاده ، با این اصطلاح است که Binet در اوایل دهه 90 قرن نوزدهم ، با اعضای آزمایشگاه روانشناسی سوربن ، در مطالعات نظری و تجربی در مورد پدیده های سینوستزی شرکت می کند.

[ad_2]

کتاب L'audition colorée et les synesthésies : Oeuvres choisies VIII (1891-1894) – Alfred Binet