خرید کتاب L'autisme insoupçonné : Quand le haut potentiel masque les traits autistiques

[ad_1]

این کتاب غوطه وری در زندگی روزمره و مشکلات افراد اوتیستیک غیرمشخص را ارائه می دهد. این کتاب در درجه اول برای کمک به کسانی که مشکوک به اختلال اوتیسم هستند طراحی شده است. شاید آنها کم و بیش خود را در آنجا تشخیص دهند. بنابراین آنها می دانند که آیا درخواست بودجه مناسب است. چه والدین باشند ، چه فرزندان و چه همسران ، آنها باید درک کنند که فرد اوتیستیک که زندگی مشترک آنها را در اختیار دارد چگونه فکر می کند و چه احساسی دارد.

[ad_2]

کتاب L'autisme insoupçonné : Quand le haut potentiel masque les traits autistiques