خرید کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman

[ad_1]

بشریت باید بر هرج و مرج ذهنی ذاتی خود غلبه کند یا از بین برود. دو جهان موازی مرتبط با زمین ، جهان برگزیده خود را تشکیل می دهند. نیروهای ماوراالطبیعه ویرانی به بار می آورند. سرنوشت بشریت چطور؟ نویسنده رولند کوهن در سال 1953 در مصر متولد شد. خانواده وی در سال 1956 اخراج و به فرانسه مهاجرت کردند. پس از بیش از 40 سال زندگی حرفه ای و خانوادگی ، چشم انداز جهان برای انتقال پیام جهانی به او ظاهر شد: جهان های موازی با زمین یک واقعیت هستند. او در آمبوئز راهنمای معنوی خود را در یکی از این جهان ها یافت که به او دستور داد تاریخ را بنویسد و آن را به بیشترین تعداد ممکن تحویل دهد.

[ad_2]

کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman