خرید کتاب L’aventure de mes sept vies : Recueil

[ad_1]

ماجراجویی هفت زندگی من مفهوم رودخانه شعر را به عنوان نقطه آغازین خود در می آورد و به پاتینی تاریخی تبدیل می شود که امید آن ریسمان اساسی است ، نثر شاعرانه ابزاری ایده آل برای تأکید بر پارادوکس و آزادی ما به عنوان بازگشت بی وقفه به ریشه های ما. . این بخشی از جنبش همبستگی اومانیسم است و همچنین می خواهد یک ادای احترام صادقانه به شخصیت شاعر بلیز سندرز باشد. نویسنده متولد 1959 ، آلبرت تورس در جنوب اسپانیا زندگی می کند و در آنجا استاد ادبیات ، شاعر ، نمایشنامه نویس و مترجم شعر فرانسه به اسپانیایی است. مدیر مجله ادبی کاننته ، وی عضو خبرنگار سیگیلا ، یک ژورنال فرارشته ای فرانسوی-پرتغالی درباره رازداری ، در اسپانیا است.

[ad_2]

کتاب L’aventure de mes sept vies : Recueil