خرید کتاب Le Baobab enflammé

[ad_1]

فردریک ادگارد ، یک پیراهن قدیمی ، نژاد سیاه و سفید از نژاد هند غربی فرانسه ، رنجهایی را که در دوران کودکی متحمل شده است ، برای خود نگه داشت. فقط “آن را برای خود نگه دارید” ، که باید به مرور از او محافظت کند ، مغز او را ترک کرد با ابراز تاسف از اینکه در طول زندگی خود نتوانسته است از آن استفاده کند. با این حال ، او قبل از رفتن برای همیشه ، باید کاملاً زندگی خود را حساب کند تا نسب خود را از یک نفرین اجتناب ناپذیر حفظ کند.

[ad_2]

کتاب Le Baobab enflammé