خرید کتاب Le Barman

[ad_1]

هری وجودی تنها را هدایت می کند. او به عنوان یک متصدی بار کار می کند ، که به او امکان می دهد بدون درگیر شدن با مردم ارتباط برقرار کند. بالاخره زندگی او طبیعی نیست. هنگامی که زنی کاملاً آرایش و آرایش شده در گوشه ای تاریک پیشخوان مستقر می شود و شراب سفارش می دهد ، چیزی در مورد او هری را به خود جلب می کند. او به این تماس پاسخ می دهد و همه چیز تغییر می کند ، زیرا آنها چیزهای مشترک خارق العاده ای دارند. رویاهای آنها دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود.

[ad_2]

کتاب Le Barman