خرید کتاب Le cabinet italien : Roman

[ad_1]

“برنده جایزه! فروخته شد ویولت ، دانشجوی جوان تاریخ هنر ، در جستجوی راه خود است. مطمئن نیستید که آیا به حرفه پدرش ، حراج دهنده ادامه دهید. ویولت در جستجوی سرنوشت خود از موقعیتی به موقعیت دیگر ، سرگردان می شود و با دو مجموعه دار ملاقات می کند که به شیوه خود پرده تئاتر زندگی خود را برای او بالا می کشند.

[ad_2]

کتاب Le cabinet italien : Roman