خرید کتاب Le Cri de la pierre : Témoignage

[ad_1]

خاطرات در سال 1967 از سر گرفته شد. فدوا توقان دیدارهای خود با دیان ، ناصر و سادات را به یاد می آورد. او از رنج و امید خود برای صلح پایدار می گوید. وی همچنین در مورد دوستانش – فلسطینی ها و اسرائیلی ها – و ابراز تفاهم و حمایت از وی صحبت می کند. این جلد عاقبت The Rock and the Pain است که در Asiaheque منتشر شده است. نویسنده فدوا توقان ، متولد 1 مارس 1917 در نابلوس و درگذشته 12 دسامبر 2003 در نابلوس ، شاعر مشهور فلسطینی است. عربی با نام “شاعر فلسطین”. او یکی از معدود صدای زنان در شعر فلسطین است.

[ad_2]

کتاب Le Cri de la pierre : Témoignage