خرید کتاب Le cri de l'homme africain (1980-2020) 40 ans après

[ad_1]

اولین فریاد انسانی که به سوی خدا بالا می رود ، فریاد دلهره و آدم کشی و در نتیجه فریادی چشمگیر است: فریاد هابیل علیه برادرش قابیل که او را ذبح می کند. قابیل ، با این قتل تاریخی برادرش ، راه را برای همه بدبختی ها و وحشتهایی که انسان می تواند مرتکب شود ، باز کرد. در این کتاب ادای احترام به ژان مارک الا ، که چهل سال پیش ، با شنیدن فریاد مرد آفریقایی در میدان عمومی ، زمینه الهیات آزادی آفریقا را فراهم کرد که حاکمان با ستم ، غارت و فقر خفه می شوند.

[ad_2]

کتاب Le cri de l'homme africain (1980-2020) 40 ans après