خرید کتاب Le renouveau du droit des obligations : Perspectives franco-japonaises

[ad_1]

این کتاب حقوق وظایف فرانسه و ژاپن و تحولات آنها را مقایسه می کند. در فرانسه ، قانون قراردادها با مصوبه شماره 2016-131 از 10 فوریه 2016 و قانون تصویب 20 آوریل 2018 اصلاح شده است. در مورد قانون مسئولیت ، این قانون می تواند بر اساس “مقدماتی اصلاح شود” پیش نویس اصلاح صلاحیت (مارس 2017). در ژاپن ، رژیم غذایی در سال 2017 اصلاح قانون تعهدات را تصویب کرد که از 1 آوریل 2020 لازم الاجرا شد. در هر دو مورد ، استدلال های مشابهی مورد استناد قرار گرفت (جذابیت حقوق ملی ، دسترسی به جمعیت ، سازگاری با تغییرات اقتصادی و اجتماعی) و بحثهای شدیدی پدید آمد.

[ad_2]

کتاب Le renouveau du droit des obligations : Perspectives franco-japonaises