خرید کتاب Le trésor de la Désirade : Roman

[ad_1]

1522 ، آغاز فتح قاره آمریکا. سه چهره اصلی این زمان درگیری جهان با هم ملاقات می کنند: یک هندی کاتانبه ، یک نورس کورسایر و یک برده آفریقایی ، متحد شده توسط یک مخالفت مشترک با دستور ناعادلانه فاتحان اسپانیایی … نویسنده ژاک-راجر ووکلین: به ویژه علاقه به داستان های جغرافیا ، نمودارهای دریا و هر کسی که آنها را ترسیم کرده است. نویسنده سفرهای دریایی سلیمان و d’Ivoire و Malaguette.

[ad_2]

کتاب Le trésor de la Désirade : Roman