خرید کتاب Le troisième homme du bas-fond : Roman policier

[ad_1]

کشف دو جسد بی جان در دشتی در حومه فوقانی کوناکری خشم و عصبانیت را ایجاد می کند ، اما همچنین س questionsالاتی ایجاد می شود: آیا قربانیان توسط همان قاتل کشته می شدند؟ برای کدام تلفن همراه؟ تحقیقات انجام شده توسط کمیسار یوسف و بازرس سیماکان به تدریج رمز و راز را روشن می کند.

[ad_2]

کتاب Le troisième homme du bas-fond : Roman policier