خرید کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم هویت نویسنده یادگیرنده در متن نوشتن به زبان خارجی تمرکز دارد. نویسنده نشان می دهد که روند نوشتن به زبان خارجی بسیار پیچیده تر و شخصی تر از آن است که بسیاری از معلمان نوشتن تصور می کنند. در فصل های نظری کتاب مفاهیمی مانند دوزبانگی ، روند نوشتن L2 و هویت در نوشتن L2 پرداخته شده است. در بخش تجربی کتاب ، دیدگاه دانش آموزان در مورد نوشتن L1 و L2 ، مراحل نوشتن دانش آموزان به هر دو زبان و هویت دانش آموزان در نوشتن L1 و L2 بحث می شود. نشان داده شده است كه نوشتن در L2 مشكلاتي از نظر زباني را بوجود مي آورد. با این حال ، برای دانشجویان پیشرفته EFL ، نوشتن به زبان L2 همچنین فرصت هایی را ایجاد می کند که هنگام آهنگسازی به زبان مادری خود هرگز نخواهند داشت.

[ad_2]

کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :