خرید کتاب Les roses océanes

[ad_1]

در این مجموعه دوم توسط نویسنده ، ما مضامین مشترکی را با اولین مورد پیدا خواهیم کرد ، به ویژه بعد اتوبیوگرافیک الهام گرفته از تجربیات حساس و احساسات قدرتمند. عشق فرزندان دلخراشی که با عزاداری مادر پرستش و ترس در هم می آمیزد. مشکل در زندگی در بدن که پشت آن تصویر زنانگی یا حتی مادری دیده می شود. چه چیزی از ما باقی می ماند که با ضرر روبرو شویم این مجموعه اگر از نوستالژی عبور کند نیز پر از امید است. نویسنده ما را به تأمل در معنایی که به زندگی می بخشیم دعوت می کند ، وقتی که گاهی پوچ به نظر می رسد. برای گسترش تأملات او در مورد پوچی و پایداری وجود: بین آنچه فراموش می کنیم و آنچه را که در حافظه یک عمر حفظ می کنیم.

[ad_2]

کتاب Les roses océanes