خرید کتاب Les trente glorieuses : 1945-1975 – Une famille engagée

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، یک خانواده و سه فرزندشان منطقه زادگاه خود ، بوواسیس را ترک کردند و در پرووانس اقامت گزیدند. زندگی این خانواده و خواهران و برادران ، سنگینی سکوت والدین ، ​​تأثیر وقایع سیاسی و اجتماعی خواننده را در این دوران غرق می کند. فضای خانوادگی و کنشگری تغییرات عمیقی در شرایط زندگی و آداب و رسوم این نسل پس از جنگ که انتظارات در آنها زیاد است ، مشترک است. این جستجوی آرمان و عدالت فاقد فرصت های تاریخی برای بیان خود در گرمای زندگی Trente Glorieuses است.

[ad_2]

کتاب Les trente glorieuses : 1945-1975 – Une famille engagée