خرید کتاب Les triplés

[ad_1]

قبیله کرمانگانس اخیراً برخی از اعضای خود را به دلیل کودکان سرکش ممنوع اعلام کرد. با یک خانواده ماقبل تاریخ آشنا شوید: والدین Grod و Cali شکارچیان ماموت هستند و سه قلوهای آنها Tul ، Ona و Nog همیشه به دنبال ماجراجویی هستند! امروز اونا تصمیم گرفت با برادرانش آن طرف دره آبی را کشف کند. خوب ، درست است ، مادر و پدر آنها را از رفتن به آنجا منع کرده اند … اما این جزئیات است. اونا از کشف چیزهای جدید ناامید است … با این حال ، او مطمئناً انتظار نداشت که بزرگترین کشف تاریخ را انجام دهد!

[ad_2]

کتاب Les triplés