خرید کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities

[ad_1]

این کتاب رهبری محلی و تغییرات سیاسی را در نتیجه جهانی شدن بررسی می کند. نویسنده مشخص می کند که کدام رفتارها ارتباط اقتصاد محلی را با اقتصاد جهانی تسهیل می کند و ساختارهای محلی فعالیت را مهار یا مهار می کند. این شاخص های مثبتی را از تحقیقات تجربی و سه مورد موردی محلی نشان می دهد که یک توافق نامه دوتایی رهبری تحول گرا و یک چارچوب قانونگذار-فعال به احتمال زیاد اقتصاد محلی را به فرصت های اقتصاد جهانی پیوند می دهد. علاوه بر این ، این تحقیق اندازه گیری جدیدی از رفتار و ساختار را برای استنباط پتانسیل مشارکت محلی در اقتصاد جهانی ارائه می دهد. این کتاب زمینه های مختلف تحصیلی را ایجاد و گسترش می دهد و هدف آن محققان روابط بین الملل ، اقتصاد ، مدیریت عمومی ، مهاجرت و سیاست است.

[ad_2]

کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities