خرید کتاب Los bacteriofagos. Los virus que combaten infecciones

[ad_1]

تنوع دنیای میکروبی شامل باکتری های مفید و باکتری های بیماری زا است. موارد اخیر باعث عفونت در انسان و حیوانات می شود و درمان آنها به دلیل عدم اثر بخشی بیشتر آنتی بیوتیک های مورد استفاده ، به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. این منجر به مرحله ای شده است که در آن درصد باکتری های مقاوم بسیار زیاد است به طوری که استفاده از آنتی بیوتیک ها در بسیاری از موارد اجازه نمی دهد که عفونت پایان یابد. در این زمینه ، یکی از گزینه های احتمالی ، باکتریوفاژها است ، ویروس هایی که باکتری ها را آلوده کرده و باعث مرگ آنها می شوند ، برای انسان ، گیاهان ، حیوانات و محیط زیست کاملاً بی خطر هستند. این کتاب امکاناتی را که باکتریوفاژها برای از بین بردن باکتری های بیماری زا در کلینیک انسان و دامپزشکی ، ایمنی غذا یا کشاورزی دارند ، نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Los bacteriofagos. Los virus que combaten infecciones