خرید کتاب Made for China : Success Strategies From China’s Business Icons

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های منحصر به فردی در مورد تحول موفق جهانی و جاه طلبی های آینده جوامع مصرف کننده چینی دارد. این مجموعه بی سابقه از مصاحبه های یک به یک با برخی از رهبران تأثیرگذار در چین است که شرکت های آنها محصولات و خدمات مختلفی را ارائه می دهند. علاوه بر این ، این کتاب رهبران تجارت آینده را تشویق و راهنمایی می کند که چگونه موج مصرف کننده را در چین سوار کنند. همچنین برخی از روندهای عمده فعلی را بررسی می کند و بهترین فرصت ها را برای موفقیت شرکت ها در بازار چین نشان می دهد. این کتاب که توسط یک رهبر موفق تجاری تألیف شده است ، برای هر کسی که بخواهد درک مصرف کنندگان چینی ، بازار چین و آنچه قلب کارآفرینان چینی را تندتر می کند ، بخواند و به آنها کمک کند یاد بگیرند چگونه تجارت “ساخت چین” را انجام دهند.

[ad_2]

کتاب Made for China : Success Strategies From China’s Business Icons