خرید کتاب Mainstreaming the Northeast in India’s Look and Act East Policy :

[ad_1]

این کتاب شرح مفصلی از تحول سیاست هند و عمل به شرق ، پرداختن به تفاوت های ظریف سیاست و اثربخشی آن برای منطقه شمال شرقی است. شمال شرقی هند به عنوان یک منطقه محصور در خشکی است و بیشتر مرزهای خود را با کشورهای همسایه در جنوب و جنوب شرقی آسیا تقسیم می کند. به طور تجربی پیشرفت و چشم انداز تجارت ، سرمایه گذاری و ارتباط بین شمال شرقی هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا را بررسی می کند. علاوه بر این ، در مورد تعدادی از طرح های چند جانبه منطقه ای و فرامنطقه ای ، مانند طرح خلیج بنگال برای همکاری فنی و اقتصادی چند بخشی (BIMSTEC) ، بنگلادش-چین-هند-میانمار (BCIM) و همکاری مکونگ-گانگا (MGC) بحث می شود. – که می تواند همکاری بین شمال شرقی هند و مناطق همسایه را در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی تقویت کند.

[ad_2]

کتاب Mainstreaming the Northeast in India’s Look and Act East Policy :