خرید کتاب Management of Anemia : A Comprehensive Guide for Clinicians

[ad_1]

این منبع مختصر و عملی پیشرفت های اخیر در زمینه شناسایی و مدیریت کم خونی بیماری مزمن (التهاب) ، کم خونی مرتبط با ژنتیک و کم خونی مرتبط با آسیب عضو مزمن را گرد هم آورده است. این فصل ها تجزیه و تحلیل دقیق علم کنونی کم خونی ، رویکردهای مختلف جمعیت بیماران ، شرایط همراه و جنبه های تغذیه ای کم خونی را ارائه می دهند. روشهای درمانی جدید متمرکز بر مسیرهای فیزیولوژیکی معرفی و بحث شده است. همچنین از دیدگاه متخصصان فوق تخصصی که در زمینه درمان علل عمده کم خونی در رشته های خاص آنها بحث شده است ، اختلاف نظرهایی ایجاد می شود. مدیریت آنمی آسان برای پیمایش است و توسط متخصصان در هر سناریوی بالینی ایجاد می شود ، نقطه شروع یادگیری بیشتر در مورد این بیماری دشوار و شایع است.

[ad_2]

کتاب Management of Anemia : A Comprehensive Guide for Clinicians