خرید کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنما است که به راحتی در دسترس و جامع است و به شما کمک می کند تا با استفاده از Stata تصمیمات آماری صحیح ، تجزیه و تحلیل و تفسیر سریع نتایج را بگیرید. این شامل پوشش پیشرفته ANOVA ، تحلیل فاکتوریل و خوشه در Stata ، و همچنین رگرسیون اساسی و آمار توصیفی است. این هدف برای کسانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند ، مدیریت داده ها و روش هایی هستند که بیشتر با استفاده از Stata در تحقیقات بازار استفاده می شود ، است. این کتاب ، از س askingالاتی درباره تحقیقات بازار گرفته تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های کمی ، مروری دارد بر کل فرآیند تحقیقات بازار. این برنامه جذاب ، عملی است و شامل بسیاری از مثالهای عملی ، نکات و ترفندهایی است که به خوانندگان کمک می کند تا از روشهای کمی مانند رگرسیون ، تحلیل عاملی و خوشه ای استفاده و تفسیر کنند. این روش ها به محققان کمک می کند تا اطلاعات مفیدی را در اختیار شرکت ها قرار دهند.

[ad_2]

کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata