خرید کتاب Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective

[ad_1]

این مقاله به اشکال مختلف ابر خازن ها اعم از ابر خازن های سنتی مبتنی بر کربن تا ابرخازن های ترکیبی پیشرفته نسل بعدی می پردازد. هدف اصلی بررسی تکامل بعدی در اجزای اصلی یک ابرخازن معمولی است که مشاهدات قابل توجهی در مورد امکان سنجی و تأثیر کلی آن بر ظرفیت ذخیره سازی شارژ برای دستیابی به سطح با تکنولوژی فعلی باتری به ارمغان می آورد. نویسندگان یک بررسی انتقادی از جمع کننده های جریان ، مواد الکترود و اجزای الکترولیتی دارند که تأثیر متمایزی بر قدرت و چگالی انرژی یک ابرخازن دارند. روندهای نوظهور در ساخت فناوری ابر خازن های ترکیبی ، چگالی قدرت استثنایی یک خازن دو لایه و چگالی انرژی یک باتری قابل شارژ را با هم جمع می کند ، که نویدبخش آینده ای روشن تر برای سیستم ذخیره انرژی الکتریکی است.

[ad_2]

کتاب Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective