خرید کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد اصول اساسی روش های تجربی و محاسباتی را برای مطالعه میکرو RNA ها در تحقیقات سرطان توصیف می کند و بنابراین پایه محکمی برای کسانی که مایل به توسعه برنامه های بیشتر هستند فراهم می کند. در قالب بسیار موفق سری Methods in Molecular Biology نوشته شده است ، این فصل ها شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام و به راحتی قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات موجود است. . معتبر و پیشگام ، MicroRNA و سرطان: روش ها و پروتکل ها ، نسخه دوم با هدف اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این زمینه حیاتی

[ad_2]

کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols