خرید کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :

[ad_1]

این مقاله بر روی پراکندگی ذرات با تخلخل بالا ، حبوبات آنها در جریان بخار باران و چگالش بخار بر روی ذرات متمرکز است. نویسندگان با یک مسئله ساده / ساکن ، تمرکز بر انتقال درون ذره را شروع می کنند. آنها همچنان به بررسی شبیه سازی با وضوح بالا ذرات در جریان آشفته و تکامل وابسته به زمان در زمینه های ذرات سیال می پردازند. سرانجام ، آنها شبیه سازی گردابه های بزرگ را بررسی می کنند که از نظر محاسباتی مقرون به صرفه تر از انتقال جرم گاز به ذرات هستند. این کتاب با خلاصه و چالش ها و همچنین راهنمایی های مربوط به منطقه به پایان می رسد.

[ad_2]

کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :