خرید کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :

[ad_1]

این کتاب یک روش منسجم برای ایجاد سیستم های هوشمند را پیشنهاد می کند ، چندین مدل رسمی را برای طراحی و اجرای سیستم های مبتنی بر قوانین پیشنهاد می کند و مطالعات موردی گویای کاربردهای آنها را ارائه می دهد. اینها شامل مهندسی نرم افزار ، سیستم های فرآیند کسب و کار ، وب معنایی و سیستم های حساس به زمینه در دستگاه های تلفن همراه است. قوانین یک روش شهودی و در عین حال قدرتمند برای نشان دادن دانش بشری ارائه می دهند و سیستم های هوشمند مبتنی بر قاعده دارای بسیاری از کاربردهای مهم هستند. با این حال ، پیشرفت عملی آنها به تکنیک ها و مدل های مناسب نیاز دارد ، شکافی که این کتاب به طور موثر برطرف می کند.

[ad_2]

کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :