خرید کتاب NASA Spaceflight : A History of Innovation

[ad_1]

این کتاب اولین تاریخچه کامل نوآوری در ناسا را ​​ارائه می دهد ، متخصصان صنعت را گرد هم آورده تا روشن کنند که چگونه مشارکت های دولتی و خصوصی و بین المللی از ابتدای سفرهای فضایی به روش های جدید کاوش فضا دامن زده اند. دوازده مطالعه موردی ، تاریخچه گیج کننده و مخاطره آمیز چنین مشارکت هایی را بازبینی می کند ، و نقش AT&T را در توسعه اولیه فناوری ماهواره ، ارتباطات بین برنامه آپولو و سیلیکون ولی ، ظهور SpaceX و موارد دیگر بررسی می کند. برخی از این پروژه ها موفقیت آمیز بوده و برخی دیگر ناکام مانده اند. همه آنها روشهای مرسوم انجام امور عمومی در فضا را به چالش کشیدند. این مقالات با هم ، با دروس بی بدیل برای سیاست گذاران ، سرمایه گذاران ، اقتصاددانان و اعضای جامعه فضایی ، بینش جدیدی درباره چگونگی وقوع نوآوری ارائه می دهند.

[ad_2]

کتاب NASA Spaceflight : A History of Innovation