خرید کتاب Navigating Educational Change in China : Contemporary History and Lived Experiences

[ad_1]

این کتاب تأملی است بر پیچیدگی های تغییرات آموزشی در چین از دریچه یک دانشگاه ارشد که نقش های مختلفی از دانشگاه ، از کارمند سیاسی گرفته تا رئیس دانشکده را در دانشگاه داشته است. وی وقتی می خواهد زندگی و کار خود را درک کند ، از سفر خود در لایه های مختلف تحول تاریخی ، اجتماعی و نهادی می گوید. در این کتاب ، استاد خود را در تلاقی تاریخ ، فرهنگ و جامعه می یابد ، جایی که جستجوی هویت شخصی به یک پروژه مادام العمر تبدیل می شود. از نشانه های برجسته در سفر فکری وی برای روشن شدن تأثیرات تأثیرات اولیه ، سایر موارد مهم ، چالش ها و فرصت ها ، کنش انسانی و سرمایه های حرفه ای استفاده می شود. داستان وی مجالس یک زندگی طولانی را نشان می دهد که ترکیبی از بورس تحصیلی و مدیریت است و درسهایی برای بقا ، پیشرفت و رهبری در محیط روان م .سسات آموزش عالی چین ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Navigating Educational Change in China : Contemporary History and Lived Experiences