خرید کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan

[ad_1]

این مجموعه با مقالاتی از ادبیات گرفته تا سینما ، معماری ، هنرهای پلاستیکی ، فلسفه و نوشتارهای علمی و سیاسی ، رویکرد میان رشته ای به مسئله مقیاس را مورد تأکید قرار می دهد. همكاران آن موضوعات مختلفي را كه ناشي از تغييرات ناگهاني و فشرده مقياس ناشي از جهاني شدن و دوران آنتروپوسن است ، در نظر مي گيرند ، از جمله: مشكلات تعريف مفهوم مقياس. چالش های در حال تغییر شکل گیری دانش ؛ نقش نردبان در میانجیگری ذهنیت فردی و اقدامات. موانع درک اشیا موجود در قلمروهای اسکالر غیر از ما. نقش نردبان در میانجی گری رابطه بین انسان و محیط زیست ؛ و ماهیت قدرت ، اقتدار و دموکراسی در مقیاس های مختلف اجتماعی.

[ad_2]

کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan